1394
15 شهریور 1401 - 19:28

مرزهای خوزستان؛ آماده زائران

تهران-ایرنا- گذرگاه های مرزی شلمچه و چذابه با توقف صادرات، افزایش گیت‌ها و استقرار پایگاه های خدمات بهداشت و درمان آماده‌تر از هر سال هستند؛ هم چنین باتوجه به ازدحام جمعیت در سایر مرزها، شلمچه و چذابه در ثبات و آرامش بیشتری برای خروج زائران اربعین قرار دارند. دریافت 41 MB دریافت 41 MB دریافت 41 MB41 MB
منبع: ایرنا
شناسه خبر: 717710