1394

آخرین اخبار در مورد هولوکاست را قبول ندارند

یک چهارم جوانان هلندی، هولوکاست را قبول ندارند

یک چهارم جوانان هلندی، هولوکاست را قبول ندارند به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، علی‌رغم تلاش‌های دستگاه پروپاگاندای رژیم موقت صهیونیستی و فشار دولت‌های حامی آن برای وارد کردن حادثه دروغین «هولوکاست» به ذهن جهانیان، اما تحقیقات در هلند عکس از ناموفق بودن این اقدامات حکایت دارد. مطالعه جدیدی که در هلند انجام شده نشان می‌دهد که حداقل یک چهارم جوانان این کشور باور دارند که ه ...

یک چهارم جوانان هلندی، هولوکاست را قبول ندارند

یک چهارم جوانان هلندی، هولوکاست را قبول ندارند به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، علی‌رغم تلاش‌های دستگاه پروپاگاندای رژیم موقت صهیونیستی و فشار دولت‌های حامی آن برای وارد کردن حادثه دروغین «هولوکاست» به ذهن جهانیان، اما تحقیقات در هلند عکس از ناموفق بودن این اقدامات حکایت دارد. مطالعه جدیدی که در هلند انجام شده نشان می‌دهد که حداقل یک چهارم جوانان این کشور باور دارند که ه ...

یک چهارم جوانان هلندی، هولوکاست را قبول ندارند

یک چهارم جوانان هلندی، هولوکاست را قبول ندارند به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، علی‌رغم تلاش‌های دستگاه پروپاگاندای رژیم موقت صهیونیستی و فشار دولت‌های حامی آن برای وارد کردن حادثه دروغین «هولوکاست» به ذهن جهانیان، اما تحقیقات در هلند عکس از ناموفق بودن این اقدامات حکایت دارد. مطالعه جدیدی که در هلند انجام شده نشان می‌دهد که حداقل یک چهارم جوانان این کشور باور دارند که ه ...